Wordt u onze sponsor?

Iedere 5 jaar wordt door lopers van AV Salland het bevrijdingsvuur uit Wageningen gehaald. Op 5 mei 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Veel jonge mensen gingen vanuit Frankrijk de barre tocht aan om Nederland te bevrijden. Een tocht waar velen het leven hebben gelaten. De vrede is duur betaald en dat willen we zeker niet vergeten. 

AV Salland heeft besloten om dit op een speciale manier te herdenken door het bevrijdingsvuur vanuit Arromanches-les-Bains in het arrondissement Bayeux (Normandië) naar Raalte te brengen. De tocht zal zoveel mogelijk langs de route gaan, die de de Canadezen in 1945 volgden. Hoewel wij als lopers niet dezelfde ontberingen zullen ondergaan als de Canadezen, zal de estafetteloop van 750 km gekenmerkt worden door eenvoud en soberheid. 

De tocht begint op 2 mei met een ceremonie in Arromanches-les-Bains. Het bevrijdingsvuur wordt de hele tocht meegenomen. Als we na ongeveer 80 uur met het vuur aankomen in Raalte, dragen wij dat vuur over aan onze jeugdleden, die het op hun beurt overdragen aan de ouderen in de diverse woonlocaties, waarbij ze een kort verhaal horen wat de oorlog en de bevrijding voor onze ouderen betekend heeft en nog betekent. Daarna mengen we ons in de feestelijkheden die in en rond Raalte georganiseerd worden.

Om dit te realiseren hebben we al verschillende mensen bereid gevonden om zich hier vrijwillig voor in te zetten. Van alle mensen die meegaan wordt bovendien een bijdrage van €100,- gevraagd. Zo kunnen we een deel van de onkosten die echt nodig zijn dekken. 

Uitgaande van 24 personen ziet de globale begroting, zonder kortingen, er als volgt uit: 

– Busjes: € 4000
– overnachting 4 x à €1000 € 4000
– Eten/drinken (5 dagen) € 1800
– teamkleding € 200
– Benzine, tol, vergunningen € 1700
– overige materialen/onvoorzien € 1500
Totaal begroting: €15000 

We hopen natuurlijk de begroting naar beneden bij te stellen, door mogelijk giften, sponsoring, of producten in natura. 

Daarvoor willen we natuurlijk ook een tegenaanbod doen en hebben wij een aantal sponsorpakketten samengesteld. Wilt u deze memorabele gebeurtenis mogelijk maken dan bieden wij u de volgende sponsorpakketten aan: 

Pakket 1 

• Kosten 500 euro 

• Vermelding logo prominent op onze website en social media 

• Uw logo of naam op het loopshirt en de bus 

• Promotie foto 

• D.m.v. een nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen 

Pakket 2 

• Kosten 250 euro 

• Vermelding logo als sponsor op onze website en social media 

• Uw logo of naam op het loopshirt 

• Promotie foto 

• D.m.v. een nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen 

Pakket 3 

• Kosten 100 euro 

• Vermelding logo als sponsor op onze website en social media 

• D.m.v. een nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen 

Dit bedrag mag natuurlijk ook in natura gegeven worden. 

Graag horen we van u of u ons wilt sponsoren. 

Zo ja, wilt u dan aangeven of u gebruik wilt maken van een van de pakketten. Of dat u ons op een andere manier wilt helpen. Stuur uw bericht naar bevrijdingsloop2020@avsalland.nl Wilt u daarbij uw naam, naam van de organisatie en uw functie vermelden?